O salvavidas das palabras
Ana Ramil (La Opinión Dixital, 02/10/2017)