García Negro, homenaxeada nos lugares da nenez luguesa
La Voz de Galicia Dixital, 11/06/2017