"I Congreso de Escritores en Lingua Galega"
Xesús Franco (Faro de Vigo, 09/05/1981)