A Letra das Festas, dedicada aos sucesos criminais, e o libro dos devanceiros
La Voz de Galicia Dixital, 06/10/2016