Reivindicando un lugar na escola para a tradición oral
Rosa Tedín (www.uvigo.gal, 05/10/2016)