O primeiro congreso
Víctor F. Freixanes (Hoja del Lunes de Vigo, 27/04/1981)