Unha celebración do libro galego
El Correo Gallego Dixital, 07/05/2016