A Asociazóm de Escritores em Língua Galega: Reflexóns diante do Congreso
A. Gil Hernández (El Ideal Gallego, 26/04/1981)