Manuel Rivas e María Lado impóñense na I Gala do Libro Galego
Redacción (www.culturagalega.org, 16/05/2016)