Ao congreso de escritores galegos asistirán representantes dos países que se atopan dentro da área lingüística luso-brasileira
La Voz de Galicia, 24/04/1981