Lectura e diversión en homenaxe a Rosalía
María J. Rodríguez (Diario de Pontevedra, 20/02/2016)