Presentación da revista O Salmón Oval
duvi.uvigo.es, 23/06/2015