A cada frase, unha novela
Juan Tallón (Tempos Novos, nº 222, 01/11/2015)