Un posible Tallón
Manuel Darriba (Tempos Novos, nº 222, 01/11/2015)