Xornada de Literatura e Cinema. Unha literatura en imaxes
www.aspg.gal, 11/11/2015