Conclusións do VI Congreso de Escritores/as
Juan Ramón Martínez Barbosa (juanramonrosal.blogspot.com.es, 13/10/2015)