Ruta pola Costa do Solpor tras as pegadas dun crego, un náufrago e un fidalgo
José M. Ramos (El Correo Gallego Dixital, 09/10/2015)