Na cidade literaria
Redacción (Galicia Hoxe, 06/10/2004)