O clamor da orixe mariñeira en Vigo
Ana Baena (www.atlantico.net, 18/10/2015)