Máis alá da resistencia
Manuel Bragado Rodríguez (Brétemas, 10/05/2015)