Un Congreso polémico
Francisco López (Argumentos, 06/05/1981)