Luiz Ruffato, autor brasileiro: "Síntome galego desde que cheguei aquí"
EFE (El Correo Gallego Dixital, 08/05/2015)