La Federació Galeusca es reuneix a Barcelona
Sergi Seguí, 26/09/2014