Reunió Anual de la Federació Galeusca a Barcelona
www.conca.cat, 03/10/2014