A "pantasma da poesía dos oitenta", no ciclo Escritores/as na Universidade
Montse Dopico (montsedopico.com, 23/09/2014)