Autores da zona apoian a difusión da literatura na feira de Carballo
La Voz de Galicia, 11/03/2006