O poeta Isidro Novo na Polafía que hoxe celebra a AELG en Neda
Maré (Galicia Hoxe, 21/11/2009)