Conclusións do encontro da Federación Galeusca
Xosé Manuel Eyré (xmeyre.blogaliza.org, 28/10/2013)