A posmodernidade está morta. Viva a ......!
M. del Río (Duvi. Diario da Universidade de Vigo, 26/09/2013)