Os escritores galegos recoñecen a Anxos Sumais en narrativa e a Berta Dávila en poesía
E. P. (Galicia Hoxe Dixital, 04/05/2014)