Dezasate organizacións representativas de empresas e profesionais constitúen o Foro Reimprímete
Asociación Galega de Editores, 23/04/2014