"Os amuletos xorden cando a humanidade soubo que era finita"
Jaureguizar (El Progreso, 29/10/2014)