O VIII Encontro de Escritoras/es Novas/os analiza a dramaturxia, a narrativa e a poesía en tempos mestizos
Montse Dopico (montsedopico.com, 30/10/2014)