A cidade, un libro para ler camiñando
Manuel Varela (La Opinión Dixital, 21/10/2014)