Manifesto da AELG no 25 de novembro: O dioivo que non cesa, por María Reimóndez
María Reimóndez (AELG, 22/11/2013)