Alberto Ramos, Blanca-Ana Roig Rechou, Carme Vidal e Montse Dopico, candidatos ao Premio de Xornalismo Cultural
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, 06/04/2015