Homenaxes a Rosalía de Castro dentro e fóra de Galicia
E. P. (El Correo Gallego Dixital, 24/02/2015)