Guitiriz réndelle tibuto a Díaz Castro no centenario do seu nacemento
Cristina Pérez (El Progreso, 20/02/2014)