"Son escritor porque me alimentei de historias, do amor por contar"
María L. Viñas (El Progreso Dixital, 21/06/2014)