Os escritores galegos homenaxearon a Xabier P. DoCampo en Castro de Rei
E. P. (Galicia Hoxe Dixital, 23/06/2014)