A Federación Galeusca celebra o seu encontro anual en Pontevedra
Redacción (www.fervenzasliterarias.com, 17/10/2013)