Escrita contemporánea
Armando Requeixo (Diario de Ferrol, 20/09/2009)