Ofrenda floral a Rosalía de Castro no 177º aniversario do seu nacemento
E. P. (El Correo Gallego Dixital, 24/02/2014)