A tradución, a debate
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 03/10/2009)