Anisia, 1999
Manuel Vidal Villaverde (Galicia Hoxe, 27/10/2009)