Un ágora de creación literaria
Manuel Varela (La Opinión Dixital, 30/04/2013)