Dores Tembrás dirixirá un taller de poesía coa intención de convertelo en cita anual
m.g.m. (El Ideal Gallego Dixital, 30/04/2013)