O máis triste dos mundos
María Xesús Nogueira (El Progreso, 12/09/2009)