VI Encontros Cidade da Coruña: 'Rosalía de Castro: a orixinalidade do seu cantar' por Pilar García Negro
m8quefacer.com/, 11/04/2013