Un souto do Incio levará o nome de Marica Campo en homenaxe á escritora
A. C. V. (El Progreso Dixital, 03/04/2013)